Novinky v neziskovém sektoru

Novinky

MFČR – Aktuality – Daně a cla

Ministerstvo financí ČR – Aktuality – Daně a cla

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2012 (13.1.2012)
 • Pokyn GFŘ- D-8: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 (11.1.2012)
 • Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob – pro rok 2012 (10.1.2012)
 • Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – pro rok 2012 (10.1.2012)
 • Pokyn GFŘ-D-7: K postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek (5.1.2012)
 • Přehled koeficientů daně z nemovitostí platných – k 1.1.2012 (2.1.2012)
 • Stanovisko GFŘ k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací (27.12.2011)
 • Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012 – DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2012 (8.12.2011)
 • Od 1. ledna 2012 bude do soustavy územních finančních orgánů nově zaveden Specializovaný finanční úřad (SFÚ) s celostátní působností (Tisková zpráva GFŘ) (8.12.2011)
 • Pokyn GFŘ-D-6: Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů (25.11.2011)
 • NADACE NAŠE DÍTĚ vyhlašuje grantové řízení
 • Aktuální grantová řízení Nadace Terezy Maxové dětem
 • CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE nabízí INTERNETOVOU UČEBNU.
 • Vzdělávání handicapovaných a sociálně vyloučených osob
 • Koučink – čas (pro váš) růst (2012)
 • Otevřené grantové řízení Nadace OKD
 • Plán výzev OP Životního prostředí na rok 2012
 • Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžová učebna pro rok 2012
 • Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové schody pro rok 2012
 • Rok Jinak – uzávěrka 30. ledna 2012
 • Nadace Mezinárodní potřeby vyhlašuje grantové řízení na rok 2012
 • Kurz Daň z příjmu nevýdělečných organizací
 • Kurz Aplikace metod sociálně psychologického výcviku v NNO
 • Pozvánka na Novoroční souznění
 • Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi
 • Granty Nadace partnerství
 • Výsledky výzev 74 a 76
 • Sbírka nábytku pro děti
 • Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI – školící střediska
 • Konzultace projektových záměrů v rámci výzvy č. 77
 • Pozvánka na přednášku JUDr. Jana Hutaře
 • Program překlenovací pomoci „3P“ pokračuje!
 • Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2012
 • Thing big – uzávěrka přihlášek 31. 12. 2011
 • KONEP OCENIL DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY
 • Pozvánka na kurz: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
 • Hoštění zahraničních studentů AFS Mezikulturní programy
 • Nabídka vedení účetnictví pro NNO
 • 3. výzva pro předkládání grantových projektů v rámci 5.1 – Mezinárodní spolupráce
 • Podepsána dohoda mezi krajem a neziskovým sektorem
 • Vyšla dlouho očekávaná příručka dobré praxe partnerských projektů neziskových organizací

Nevladky.cz – Dotační možnosti a výzvy

 • Granty Nadace partnerství
 • Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi
 • Výsledky výzev 74 a 76
 • Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI – školící střediska
 • Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2012

Nevladky.cz – Burza práce (nabídky)

 • Umělecká agentura Ambrozia při Základní škole Pouchov Hradec Králové o.p.s.
 • Práce pro greenpeace
 • O.s.Romodrom vypisuje výběrové řízení na pozici „Sociální pracovník ve …
 • HEWER o.s. hledá osobní asistetku/a do domácnosti klientů z Pardubic a nejbližšího okolí.

Nabídky práce – Česká republika – Careerjet

pracovních nabídek charita-neziskove-organizace – Česká republika – Careerjet

 • Greenpeace: Asistent/ka vedoucí kampaně
 • Fundraiser
 • PROJEKT.MANAŽER/KA-FUNDRAISER
 • Obchodní zástupce – fundraiser
 • FINANČNÍ MANAŽER/FUNDRAISER
 • Grantový pracovník – fundraiser
 • Fundraiser pro individuální dárce/PR specialista
 • Právník-dobrovolník
 • Street fundraiser
 • Výkonný ředitel/ředitelka neziskové organizace
 • Street Fundraiser pro sdružení Meluzínek
 • FINANČNÍ MANAŽER/FUNDRAISER
 • Finanční manažer/fundraiser
 • FINANČNÍ MANAŽER/FUNDRAISER
 • FINANČNÍ MANAŽER/FUNDRAISER, Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
 • Internal Auditor & Account Supervisor (Caritas Czech Republic)

MFČR – Tiskové zprávy

Ministerstvo financí ČR – Tiskové zprávy

 • Prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska k informacím MF Dnes o „dohodnuté půjčce pro MMF“ (18.1.2012)
 • Efektivnější dozor nad hazardem – třikrát více správních řízení (16.1.2012)
 • Čistá výpůjční potřeba již třetí rok po sobě klesá (9.1.2012)
 • Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou (3.1.2012)

MFČR – Aktuality – MF ČR

Ministerstvo financí ČR – Aktuality – MF ČR

 • Upozornění MF – Žádost o převod prostředků k jinému penzijnímu fondu lze podat – nejpozději do 28. února 2012 (19.1.2012)
 • Stanovisko k úhradě správních poplatků za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry přijaté Ministerstvem financí – od 1.1.2012 (18.1.2012)
 • Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 18. ledna 2012 (17.1.2012)
 • Cenový věstník 1/2012 (13.1.2012)
 • Plán legislativních prací MF – pro rok 2012 (13.1.2012)
 • Finanční zpravodaj číslo 1/2012 (12.1.2012)
 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje veřejné výběrové řízení – Výběr osoby, se kterou bude uzavřena smlouva o převodu cenných papírů společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s. (11.1.2012)
 • Likvidace ekologických škod -Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací – ke dni 31.12.2011 (10.1.2012)
 • Likvidace ekologických škod – Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací – ke dni 31.12.2011 (10.1.2012)
 • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia – prosinec 2011 (9.1.2012)

vozovna.cz

 • Sledujte konferenci Online marketing pro neziskovky
 • Přijďte na konferenci pro neziskovky (a zapojte se do soutěže)
 • Experiment YouTube -ČT je příležitost i pro neziskovky
 • Vysněte si internetovou službu pro vaši neziskovku – zapojte se do Social Innovation Camp
 • Kde se inspirovat při tvorbě nového webu
 • Co od webů neziskovek očekávají návštěvníci a jak jsou spokojení?
 • Fundraisingový experiment Blogathon je možná za svým zenitem
 • Vteřinový tip: dejte svému profilu na Facebooku hezkou adresu
 • Odevzdání přihlášek do Roku jinak se blíží
 • Nová marketingová taktika neziskovek: pomoz jedním klikem

Nevladky.cz – Burza práce (poptávky) sekce Dobrovolnictví

 • Hoštění zahraničních studentů AFS Mezikulturní programy