Zápis z 1. schůze

I.

Dne 26. 3. 2020 se uskutečnila první členská schůze občanského sdružení MELUZÍNEK (dále jen sdružení) za účasti občanů, uvedených na připojeném soupise zakládajících členů sdružení.

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

  • a) zpráva Připravovaného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti
  • b) soupis zakládajících členů sdružení
  • c) volba orgánů sdružení

III.

a) V úvodu 1. Členské schůze seznámili členové Připravovaného výboru sdružení přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a s dosavadní činností Připravovaného výboru.

b) přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými článku II. Stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad o této skutečnosti byl vyhotoven soupis zakládajících členů sdružení, který spolu s podpisy zakládajících členů tvoří součást tohoto zápisu.

c) Ve smyslu čl. IV. Stanov sdružení byli členy organizačního výboru sdružení zvoleni:

Jan Omáčka

Datum narození: 15. 8. 1970

Jan Omáčka byl zvolen do funkce ředitele sdružení – charitativní organizace, který je výkonným a sekundárním zástupcem sdružení, oprávněným jednat jménem sdružení.

Lenka Světlá

Datum narození: 22. 6. 1986

Lenka Světlá byla zvolena hospodářkou sdružení.

Karel Lehký

Datum narození: 30. 12. 1984

Zápis